Frie Demokratiske tanker

Danmarks Socialliberale parti – frie Demokrater

Et nyt klassisk socialliberalt parti i Danmark

Billederne på dette site er fra Pixabay.com

Støt Danmarks Socialliberale Parti – Frie Demokraters opstilling til næste folketingsvalg ..

Et samfund uden diskrimation

Frie Demokrater arbejder for et samfund uden diskrimination som følge af …

  • religion
  • etnisk oprindelse
  • sexuel orientering
  • særlige handicaps
  • køn

Ens evner skal bestemme erhverv og position i samfundet

Respekt for det enkelte menneske

Frie Demokrater arbejder for, at respekten for det enkelte menneske afspejler sig i al lovgivning. Det gælder …

En stemme til dem, der ingen stemme har

Frie Demokrater arbejder for lige rettigheder for …

Miljø handler også om det miljø, som du er i

– Erik Humblebug

For Frie Demokrater er det vigtigt, at jorden også er et godt sted at leve i de kommende generationer


vi tror både på økonomi og økologi


I Frie Demokrater tror vi på, at ideen om, at økonomi og miljø er hinandens modsætninger, hører fortiden til.

Vi bygger ikke læhegn uden også at bygge vindmøller. Derfor kan vi også indrette et samfund, der både er i vækst og hvor der sker forbedringer på miljøet.

Fremtidens fødevareproduktion er grøn.

Klima

Frie Demokrater støtter målet om 70% reduktion i udledning af CO2 i forhold til 1992; men det stopper ikke dér

Miljø

Forskning i ny teknologi og et mere fornuftigt forbrug af eksisterende ressourcer er bærende for fremtidens miljø og miljøforbedringer

Bæredygtighed

Der skal tænkes i holdbare og langvarige løsninger, hver gang vi sætter gang i et projekt, styret af fornuft og omtanke