Brugen af gødning og sprøjtemidler i private haver skal begrænses

En miljøvenlig have er en naturlig del af dansk kultur

Landbruget er underlagt en række restriktioner, der er nødvendige for at sikre rent drikkevand og et godt miljø i og omkring de enkelte landbrug. Og landbruget får i de kommende år et stort ansvar for den reduktion af CO2, som er nødvendig for at standse den globale opvarmning.

For at sikre en miljøvenlig produktion i landbruget har det været helt nødvendigt at sætte begrænsninger for brugen af gødning og sprøjtemidler.

Desværre er der ikke den samme begrænsning for private haver. Der er ca. 1.000.000 private haver i Danmark. Og de udgør ca. 60.000 ha. Det svarer til 375 landbrug af gennemsnitsstørrelse.

Derfor er det afgørende, at haveejerne også er med til at bidrage, når det gælder om at reducere udledningen af næringsstoffer og giftstoffer fra den danske jord. Derfor ønsker vi i Frie Demokrater nogle begrænsninger i private havers brug af gødning og sprøjtemidler.

Hver grundejer får hver år udstedt et bevis, der giver vedkommende adgang til at købe en bestemt mængde N (kvælstof), P (phospor) og K (kalium). Sælgeren skal så påføre, hvor stor en mængde af den samlede tilladte mængde, der er købt.

Borgere, der har brug for gødning til planter på altankasser og til krukker på altaner og terrasser skal søge om sit gødningsbevis 1. gang. Det vil så blive fornyet, så længe borgeren bor på adressen.

Organisk gødning påføres med en faktor på 1, mens kunstgødning skal reguleres til en faktor 1,25. Dette gøres for at fremme brugen af naturlige gødningsstoffer i private haver, frem for en meget energikrævende form for gødning.

Der må kun sprøjtes i private haver af personer med et godkendt sprøjtecertifikat. Og alle sprøjtninger i private haver skal anmeldes til kommunen af den person eller den virksomhed, der har foretaget sprøjtningen. Undtaget er midler, der er helt naturligt forekommende i naturen.

Bekæmpelse af sygdomme og ukrudt kan ske med rovmider, hakkejern og ukrudtsbrændere uden at det belaster miljøet.

Private haver er en afgørende faktor for at bevare artsrigdom og beplantning af Danmarks areal til gavn for biodiversiteten og miljøet. Det skal vi bevare.

Private haver er en afgørende faktor, når det gælder biodiversitet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *