Hjemløshed kan afskaffes

I februar 2020 var der 6.431 registrerede hjemløse i Danmark. Herudover er der et ukendt antal borgere, der mangler en permanent bolig. En del af disse er reelt uden hjem og har en pro forma adresse hos familie eller venner.

De fleste hjemløse har problemer ud over at de mangler en bolig. Det er typisk fysiske og psykiske problemer, ligesom de fleste hjemløse har problemer i form af misbrug af alkohol og narkotika eller et blandingsmisbrug af alkohol og piller.

Afskaffelse af hjemløshed er et område, hvor vi kan gøre en afgørende forskel for få midler.

En kontanthjælpsmodtager over 30 år uden forsøgerpligt kunne i 2020 få 11.554- kr. i kontanthjælp. Hvis en hjemløs ikke har andre fradrag en personfradraget, vil vedkommende få udbetalt (38% skat): 8.626- kr.

Hvis den hjemløse har et telefonabonnement på 100- kr. vil vedkommende have et rådighedsbeløb på 8.526- kr.

Med en husleje på 4.000- kr. vil personen kunne få ca. 550- kr. i boligydelse og 900- kr. Det vil sige, at personen får udbetalt 6.076- kr.

Med et telefonabonnement, en indboforsikring og en internetforbindelse til samlet 450- kr., vil personen få udbetalt 5.626- kr.

Til gengæld får borgeren mulighed for at få et værdigt liv.

Det vil koste ca. 100 mio. kr. i boligstøtte at genhuse landets hjemløse.

Hvis vi genhuser de hjemløse, vil det i første omgang koste samfundet penge. Det er heller ikke alle, der er parate til at bo i almindelige boliger. Her skal der være et varieret tilbud, hvor plejehjemsagtige tilbud kan være en løsning midlertidigt eller permanent.

Det vil dog også være en fordel at bygge deciderede hjemløseboliger, der er billige boliger, der er reserveret til genhusning af hjemløse. En model kunne være, at opføre 20 hjemløseboliger i 6 de kommuner, hvor problemet er størst og fortsætte programmet med 120 boliger om året efter en centralt fastsat fordelingsnøgle.

De hjemløse skal kunne flytte ind uden indskud. Til gengæld skal betingelsen være, at kommunen trækker huslejen fra borgerens ydelse og at kommunen har ret til at kontrollere renholdelsen i boligerne.

For 100 mio. kr. kan vi bygge 120 hjemløseboliger i 6 kommuner i Danmark.

Erfaringen siger, at en alkoholiker drikker, når vedkommende har penge. Derfor vil genhusning i sig selv reducere misbruget, da den tidligere hjemløse har færre midler til sig selv.

At den tidligere hjemløse har en bolig vil også være forudsætningen for at der kan laves en indsats, der kan forbedre den hjemløses situation, der forhåbentligt ender op med forbedring af helbredet og en forbedret livskvalitet i form af et lavere misbrug.

Succeshistorien er selvfølgeligt, når en hjemløs kommer ud af sit misbrug og bliver parat til at yde sit bidrag på arbejdsmarkedet. Her vil det naturligvis være individuelt, hvor ambitiøse vi kan være på borgerens vegne.

Et samfund kendes på, hvordan vi behandler de mest svage og udsatte borgere. Danmark må gerne være kendt som et land, hvor vi også tager os af de svageste.

Hjemløshed kan afskaffes, hvis vi bliver enige om det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait