Bedre vilkår for de prostituerede

Prostitution er et lovligt erhverv i Danmark. Her har ca. 380.000 danske mænd mindst én gang i deres liv købt sex mod betaling. At forbyde prostitution vil kun gøre de prostitueredes vilkår dårligere. Prostitution vil altid eksistere og det er et spørgsmål, om vi ønsker et erhverv fuldstændigt på sexkundernes præmisser eller om vi vil anerkende salg af sex som et erhverv, hvor vi beskytter basale rettigheder for de mennesker, der er i erhvervet.

Det skal anerkendes, at

  • at der er mange, især kvinder, der frivilligt er i erhvervet
  • tidligere sexarbejdere skal have mulighed for at forlade erhvervet uden fordømmelse fra myndighedernes side, hvis de har brug for det offentliges hjælp
  • der er sexarbejdere, der ufrivilligt er i prostitution og at der er brug for en indsats for at hjælpe disse mennesker

For at give sexarbejderne bedre arbejdvilkår, vil jeg foreslå følgende tiltag

  • Lovfæstede minimumspriser for sexuelle ydelser. Til at begynde med, vil jeg foreslå en minimumspris på 500- kr. for et kvarter. Ingen sexarbejder må tage under 500- kr. for sin ydelse.
  • Krav til indretningen af de lokaler, hvorfra ydelsen bliver udbudt. Det gælder lokalets størrelse, sengens størrelse og bad- og toiletforhold. For escortydelser, er det kundens ansvar, at lokalet lever op til de gældende regler.
  • Kontakten til kunden etableres ved annoncering. Det kan ske via eksisterende medier eller via hjemmesider for én eller flere sexarbejdere. Reglerne gælder også bordeldrift og sexklubber. Det er ikke lovligt, at antaste borgere på gaden og udbyde sexuelle ydelser.
  • Bordeldrift med ansatte skal være lovligt. Der skal udformes en lovgivning, der forhindrer urimelig udnyttelse af de ansatte sexarbejdere.
  • Staten går ind og understøtter en forsikring, der kan tegnes af sexarbejdere, som giver mulighed for erstatning, hvis sexarbejderen eller en kunde kommer til skade under udførelsen af erhvervet.

Til gengæld stiller det offentlige følgende krav:

  • Det er et krav, at den prostituerede er tilmeldt på VIRK som virksomhedsejer eller at bordellet, hvor sexarbejderen arbejder, er det. Personer, der har salg af sex som erhverv, kan registrere sig anonymt i forhold til offentligheden i forhold til navn og adresse. Den prostituerede får i stedet et alias (PROS273544).
  • For at sikre, at en større del af de prostituerede betaler skat af deres erhverv, gives der et dobbelt personfradrag til alle, der er registreret som prostituerede.

Prostituerede skal selv have mulighed for at blive hørt i lovgivningsprocessen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Please reload

Please Wait