Uden mål. Ingen helbredelse i psykiatrien

Metoden i den psykiatriske behandling er i stort set alle tilfælde diagnostisering og medicinering. Det er imidlertid kun symptombehandling. Mange har fået en tålelig tilværelse på psykofarmaka. Og psykofarmaka er i mange tilfælde en nødvendig del af behandlingen.

Nu viser det sig desværre, at psykofarmaka også kan fremkalde nogle uheldige bivirkninger. Depression og selvmordstanker kan fremkaldes af psykofarmaka.

En gruppe af psykofarmaka har fået den uheldige betegnelse “lykkepiller”. Nu er der ikke megen lykke ved disse piller. Psykofarmaka tager toppen og bunden af patientens følelser. Og patienten kan ofte få oplevelsen af aldrig at være rigtigt glad eller rigtigt ked af det. Ofte er patienten overladt til et liv i tristhed.

Ingen er blevet helbredt ved at tage psykofarmaka.

At blive overladt til det psykiatriske system er i sig selv en traumatiserende oplevelse. Derfor bør fokus være på:

  • hvad er formålet med behandlingen?
  • hvilke faktorer i patientens miljø kan have været udløsende for sygdommen?
  • hvordan ser udsigterne ud for patientens nære fremtid og på sigt?
  • er der opfølgende tilbud?

I de senere år er der talt meget om ligestilling mellem det psykiatriske og det somatiske syghusvæsen. I somatikken er der for de forskellige sygdomme mål for, hvor mange der skal blive helbredt. Det må vi også kræve af fremtiden psykiatriske sygehusvæsen.

Nyere undersøgelser viser, at patienter, der har haft selv alvorlige diagnoser som skizofreni og borderline kan blive helt raske.

Selv om der er over 500.000 danskere, der kommer i kontakt med det psykiatriske system, er området stadigt forbundet med mange tabuer og stor skam.

Psykiatri og psykologi handler i høj grad om det billede, vi har af os selv. Og vores mentale tilstand er i høj grad afhængig af, om vi i os selv eller af omgivelserne bliver bekræftet i dette billede.

Derfor har vi alle et ansvar, når det gælder forebyggelse af psykisk sygdom. Vi har alle brug for anerkendende miljøer, hvor vi bliver anerkendt, som de personer, vi er på godt og ondt.

Det er bedre at forebygge psykisk sygdom end at forsøge at helbrede. Derfor starter vores mentale velvære også i hjemmene, på arbejdspladsen og i foreningslivet.

At føle, at vi er havnet på den rette hylde, er den bedste måde at forebygge psykisk sygdom.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Please reload

Please Wait