Frikvarter i livets skole

For nogle år siden havde jeg en plakat i min stue med teksten “Frikvarter i livets skole”. Siden har jeg opdaget, at der ikke er noget frikvarter. Og selv, når der bliver ringet ud til frikvarter i den rigtige skole, lærer vi i livets skole. Værdier som fællesskab og at vise hinanden kompetencer, hvor der ikke bliver givet karakter , eller hvor der kommer en lærer og bedømmer ens indsats, kan være særdeles værdifuldt. Det kan også have en værdi at hjælpe en kammerat, uden at en voksen har bedt én om det.

Barndommen er afgørende, når det drejer sig om at tilegne sig kompetencer. Og mange af de ting, som vi har lært i vores barndom vil være betydeligt vanskeligere, hvis vi ønsker at tilegne os de samme kompetencer senere i livet. Derfor vil det være lettere for en voksen at holde et frikvarter end det er for et barn.

Den vigtigste evne, som vi har, er at vi kan lære at lære. Vi kan selv tilegne os ny viden ud fra den viden, som vi allerede har og bruge den på en ny måde. Hvor tæt vi kommer på vores potentiale, afhænger først og fremmest af det grundlag, der blev lagt i barndommen, dernæst af hvor meget vi er villige til at arbejde for at forløse potentialet.

Derfor er det vigtigt, at vor tids børn får nogle basale færdigheder, der kan gøre dem i stand til at udvikle deres faglige og personlige kompetencer senere i livet. Her er læsning, skrivning og regning afgørende for barnets evne til at kunne klare sig senere i livet.

Oven i det skal vi også kunne lægge nogle sproglige og kreative færdigheder.

I følge FN’s Flygtningeorganisation UNHCR er der 70,8 millioner mennesker på flugt i Verden. Af dem er ca. halvdelen børn.

For flygtningenes overlevelse er mad, vand og et sted at sove afgørende. Men hvis vi stopper her, er vi allerede i gang med at lave 70,8 millioner mennesker om til 70,8 millioner analfabeter. Og den næste generation vil have dårlige vilkår for at skabe sig en tilværelse, hvor de kan klare sig selv.

Hvis vi kun giver mad og husly til Verdens flygtninge, er vi i gang med at skabe samfund, der er afhængige af permanente donorer.

Derfor er det afgørende for verdens flygtningebørn, at vi også giver dem en ordentlig uddannelse.

Det vil også skabe verdensborgere, der kan yde et væsentligt bidrag til at ændre flygtningenes situation på sigt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Please reload

Please Wait