Om at trække nazikortet

Når vi tænker på Holcaust tænker de fleste på 6 millioner jøder, der blev dræbt under 2. Verdenskrig.

Nu er det ikke kun jøder, der blev dræbt. Det var et system, der tillod diskrimination og forfølgelse af flere befolkningsgrupper ud fra deres oprindelse eller levned.

Grupperne blev udvalgt ud fra rygtedannelse eller personligt had. Det var ikke nødvendigt at bevise rygterne mod de forskellige grupper. Styret definerede simpelt hen, at der var persongrupper, der var overlegne og persongrupper, der var underlegne. Derfor var det en politisk beslutning, hvilke grupper, der blev diskrimineret og forfulgt.

Samtidigt med, at der blev lavet love, der strammede op med hensyn til at bruge dyr til forsøg, blev det mere og mere udbredt at bruge mennesker til medicinske og kirurgiske forsøg. Disse mennesker havde reelt ingen rettigheder. En jøde var mindre værd end en hund.

Samfund, der har betragtet sig som overlegne i forhold til andre, er historisk set altid gået mod deres fald. Eksklusionen har altid måttet vige for mere inkluderende samfund, der er åbne for vækst og forandring.

Ulempen ved ekskluderende samfund, der føler sig overlegne, er, at forestillingen om en højere moral fører til en stigende ekskludering af borgere i samfundet, der enten må forlade samfundet eller leve et marginaliseret liv.

Der er stor forskel på at sige, at der er problemer med muslimerne i Danmark og så at sige, at der er problemer med muslimer i Danmark. Der er miljøer, der skal identificeres og det er samfundets ansvar at forhindre, at de udgør en trussel mod landets velfærd og sikkerhed.

Der er også problemer med andre grupper i samfundet. Nogle lever af narkohandel og kriminalitet. Derfor er det bedste værn mod grupper, der lever afsondret fra det normale samfundsliv at inkludere personer fra minoritetsgrupper i majoriteternes samfund.

At pege på et kristent samfund, der ikke eksisterer i virkeligheden som overlegent, og kalde muslimske samfund underlegne på grund af et mindretals gerninger er at ekskludere en stor del af borgerne, der har lysten og viljen til at bidrage til det danske samfund. Det udelukker mennesker med en bestemt religion og de vil per definition aldrig kunne kvalificere sig til at blive ligeværdige samfundsborgere.

Vi må aldrig komme tilbage til et samfund, der ser ned på mennesker ud fra deres religion eller baggrund. Derfor er det tid at trække nazikortet.

Allerede tidligt i 30’erne startede et omfattende sterilisation sprogram mod “uværdige” borgere. Det udviklede sig til drab i lejre, der blev opfattet som nådige drab mod borgere, der ikke egnede sig til et samfundsliv.

Under krigen steg antallet af anbringelser i lejre og antallet af mennesker, der enten blev brugt til medicinske forsøg eller blev brændt i ovne i lejrene.

Ideologien bygger på, at der findes en ren arisk race, der er alle andre overlegen. Derfor har “overmennesket” ret til at se ned på “undermennesket”, der er defineret ud fra bestemte grupper.

De borgere, der blev defineret som uværdige borgere, tilhører følgende kategorier:

  • Religion (jøderne)
  • Etnisk oprindelse (romaerne)
  • Sexuel orientering (homosexuelle)
  • Sygdomme og handicaps (retarderede, skizofrene, andre psykiske handicaps, blinde, døve, epileptikere

Desuden blev følgende borgere forfulgt:

  • alkoholikere, hjemløse, prostituerede, personer med flere arbejdsskift eller boligskift, kriminelle og narkomaner

Desuden blev borgere, der var svagelige eller satte sig op mod den almindelige samfundsorden sendt i arbejdslejre, hvor formålet var at de skulle arbejde hårdt, indtil de døde af sult eller udmattelse.

I 1945 sejrede den frie verden mod et styre, som ingen kunne tillade. Men kampen for de værdier, som vore forfædre kæmpede for, er stadigt aktuel.

Derfor siger jeg ja til et samfund uden diskrimination og forfølgelse som følge af

  • køn
  • religion
  • etnisk oprindelse
  • sexuel orientering
  • handicaps

Jeg håber, at du er med.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Please reload

Please Wait