Anerkend de sexuelle minoriteter

Siden 2. Verdenskrig er der gjort et stort stykke arbejde for at styrke homosexuelles rettigheder og fjerne nogle af de fordomme der har været i forhold til homosexualitet. Det betyder også, at flere homosexuelle har opnået status og centrale stillinger i vores samfund. Sexualiteten skal ikke være en begrænsning for ens muligheder for karriere og placering i vores samfund.

Særligt inden for kunstnermiljøet har homosexuelle været med til at skabe kunst af høj kvalitet, bl.a. inden for teater og musik.

Desværre er disse rettigheder blevet udfordret de senere år. Og der er lande, hvor der sker en stigende diskrimination mod homosexuelle. Og der er både tilfælde af overfald fra den almindelige befolkning. Og der er lande, hvor lovgivningen diskriminerer homosexuelle.

I Danmark har LBGT+ gjort et stort stykke arbejde for at informere om homosexualitet. Og de har kæmpet en kamp for at ligestillingen er reel i vores samfund, når det gælder homosexuelle og hetrosexuelles rettigheder.

Samtidigt er der blevet en stigende interesse for kønsidentitet i det hele taget. Det er arbejdet for, at det enkelte menneske selv får lov til at vælge sin kønsidentitet. Det er en udfordring for den traditionelle opfattelse af kønnene. Men for nogle mennesker har det været nødvendigt for at aftabuisere samtalen omkring køn og sexualitet.

De glemte minoriteter

Vi er langt fra i mål, når det gælder ligestilling i forhold til personer med en anden sexualitet end majoriteten. Derfor er LBGT+ folkets kamp fortsat vigtigt og nødvendigt. Desværre kommer LBGT+ folket heller ikke i mål af andre årsager.

I dag er der stigende interesse for et begreb, der hedder polyamorøsitet. Det handler om mennesker, der lever i et parforhold og som har et forhold til flere partnere ud over deres faste partner. Og i befolkningen er der en stigende accept af denne form for kærlighed.

Denne accept burde komme swingermiljøet til gode. Her handler det også om mennesker, der har sex med flere forskellige personer. Desværre er det min opfattelse, at der er langt flere tabuer omkring det at være swinger end at bekende sig til polyamorøsiteten, selv om det i princippet er det samme.

Det handler om mennesker, der giver sig selv den frihed ikke at være bundet til kun at have sex med én person. Rammerne kan være forskellige. Men måden, som sex med flere personer udøves på, er udelukkende et spørgsmål om den enkeltes moral og de aftaler, som udøverne laver med hinanden.

Nogle, specielt unge kvinder i swingermiljøet har fortalt, at de er mere trygge ved at komme der og have sex med en partner, frem for at skulle ud i byen og score én der. I klubberne ved man trods alt, hvem der kommer. Og man er der anonymt for omverdenen.

Det er i BDSM, at jeg selv har fundet min sexualitet og min identitet i forhold til min partner. At det skulle være kontroversielt har overrasket mig. For jeg er en heterosexuel mand. Alligevel har det, at jeg har bekendt mig til BDSM gjort, at jeg har måttet kæmpe for min ret til at være heterosexuel. Og jeg har set, at det er meget tabuiseret, at jeg har et andet forhold til kønsrollerne i mit forhold, end det er almindeligt anerkendt.

Forhistorien

At have et sexliv er sundt. Dels er det en del af vores natur at have sexuelle følelser og lyster. Og i de rigtige rammer kan de være med til, at vi kan arbejde med traumer fra tidligere i livet på en måde, der kan være med til at udvikle os som mennesker, som er til gavn for både os selv og de mennesker, som vi færdes i blandt.

Det handler om, hvad der skal til, for at vi har det godt med os selv.

I min tidlige barndom fik jeg min ringfinger i klemme i kæden i en landbrugsvogn. Min nabo havde fundet en usleben økse og ville slå fingeren af, da min far gik efter et værktøj og skruede min finger fri. Min finger blev syet sammen. Og hver dag, var jeg nede i kælderen, hvor en læge slog på min finger, stor at den ikke skulle blive skæv. På det tidspunkt havde jeg følelse i fingeren. Men jeg opfattede ikke slagene på fingeren som smerte. Jeg vidste, at det var nødvendigt, hvis min finger skulle komme til at fungere normalt.

På sygehuset havde jeg en legekammerat. Og en sygeplejerske læste historier for mig og de øvrige børn, der var indlagt. Når min mor var på besøg, hviskede jeg. “Mor er flov over mig”.

Få år senere ville jeg hjælpe min mor, der klagede over, at der hele tiden lå en masse ubrændt materiale på en plads udenfor mine forældres ejendom. Da min far så senere brændte affald af, fandt jeg ud af, at jeg kunne smide ubrændte stykker træ, der lå uden for det brændende bål ind i bålet igen.

På et tidspunkt kom min lillebror. Han spurgte, hvad jeg lavede. Jeg forklarede ham det. Men jeg var ikke opmærksom på, at han ikke havde den samme respekt for ild, som jeg havde. Derfor havde han stillet sig ind i de brændende gløder, da det begyndte at ryge fra hans træsko.

Få sekunder senere, kom min mor løbende med en vaskekæp. Jeg løb forbi min far og råbte om hjælp. Han svarede “Ja. Do ka trow, je ska hjælp dej” Og lidt efter havde han fanget mig ude på en mark og min mor gennembankede mig med en vaskekæp.

Som ung havde et Indre Missionsk fællesskab fundet en partner til mig. Det startede både på en sød og romantisk måde. Jeg var velkommen. Men jeg begyndte at trække mig, da hun flere gange begyndte at tale om voldske personer og dyr, der var for voldsomme.

Jeg søgte om råd hos den lokale præst, som jeg på det tidspunkt havde stor tillid til. Og jeg var parat til at finde en anden. Samtidigt blev mine sexuelle behov mere og mere presserende. Det endte med, at jeg følte mig presset af præsten til at møde min udkårne. Og min konklusion var mere eller mindre, at jeg ikke kunne tage hende, hvis jeg ikke fik mere styr på mine egne følelser.

Jeg konsulterede præsten igen. Men jeg havde ikke set, at besøget skulle ende med et forsøg på et overgreb og at præsten og hans kone havde gemt min udkårne i et børneværelse i præsteboligen.

Da jeg kom tilbage til fællesskabet, havde jeg haft sex med en kvinde og to mænd.

At finde en Gudinde

På grund af de begivenheder, som jeg har beskrevet fra min barndom og min ungdom har jeg savnet forbilleder. Og jeg føler på mange måder, at mine værdier i dag er mere båret af min bedsteforældres på min mors side end mine forældres.

Derfor har jeg forsøgt at udvælge mig mentorer, der kan være med til at fastholde mig i nogle værdier, som jeg kan spejle mig i. Derfor har jeg også været stærk i de perioder, hvor jeg har haft et tæt samarbejde med en leder og hvor lederen på afgørende punkter lever op til de forventninger, som jeg har haft til vedkommende.

Men det at vælge en mentor har desværre også en bagside. Og grunden til, at en præst kunne tvinge mig til noget, der var mig så stærkt imod, at jeg var villig til at opgive alt, er tegnet på, at en mentor også kan være et risikabelt valgt. Det endte med at jeg havde sex med en mand. Men samtidigt har det været den mest ubehagelige oplevelse, jeg nogensinde har haft. Og samtidigt har det været et problem, at jeg i situationen så det som en straf for at have haft sex med en kvinde.

Det er svært at sige, om jeg i dag ville have styrken til at sige nej til de to mænd. Og det er svært at sige, om jeg ville have valgt den kvinde, som jeg havde sex med, hvis vi kunne skrue tiden tilbage til dengang. Men jeg har frivilligt haft sex med de to mænd. Og det egentlige overgreb kommer fra præsten.

Jeg har senere vist, hvordan jeg kan arbejde, hvis jeg arbejder for den rette. Og jeg har hjulpet to kvinder til valg til centrale stillinger i vores samfund. Og problemerne er først opstået, når andre har forsøgt at blande sig.

Mit valg af mentorer har også medført brud, når min mentor har gjort noget, der er mig så meget imod, at jeg ikke kan støtte det. Og jeg har søgt den styrke, at jeg kan tilgive min mentor på en måde, så jeg stadig kan blive i samarbejdet.

Derfor har mødet med en professionel Domina også været indgangen til at søge en Gudinde, som jeg kan arbejde for, og hvor det er mit ansvar at stå fast på de værdier, som jeg tror på.

En Domina kan ikke være mentor på samme måde, som de mentorer, som jeg har haft tidligere. For i hendes univers kan jeg aldrig blive et spejlbillede af hende. Derfor kan jeg arbejde for hende, uden at miste min integritet som mand.

Mødet med en Domina

Mødet med en Domina har hjulpet mig på en hel anden måde, end jeg havde forestillet mig. Det er nemlig her, at jeg er blevet anerkendt for mit udseende og mine evner. Samtidigt er det blandt de professionelle Dominaer, at jeg har mødt nogle af de flotteste kvinder, som jeg har været i nærheden af nogensinde.

Før jeg mødte min første Domina havde jeg på fornemmelsen, at jeg kunne klare den smerte, som også er en del af den leg, vi leger. Det er jeg blevet bekræftet i.

I starten var jeg meget optaget af, at få tilføjet nye lege til mit BDSM-CV. Men ret hurtigt fandt jeg ud af, at det ikke er den konkrete leg, der afgør hvad jeg får ud af at være sammen med en kvinde i BDSM. Den mest intime kontakt, jeg har haft med en kvinde tæller ud over en Domina også en traditionel sexarbejder, en tantramassør og en tandlæge.

Og det har været en ny oplevelse for mig, at det har været muligt at komme tættere på disse kvinder end jeg nogensinde har været på min exkone, selv om jeg aldrig har haft sex med dem.

Hvis en Domina ikke forstår den kombination af smerte og intimitet, som gør BDSM til den fineste form for sexuel aktivitet, kommer jeg ikke igen. Det er netop kombinationen af skønhed og evner, at jeg går efter.

Jeg vil gerne have en Domina, fordi jeg har brug for et menneske at arbejde for. Og jeg ønsker at være sammen med en kvinde, der forstår, at det at underkaste mig for hende, sagtens kan kombineres med stærke lederevner ude i erhvervslivet. At turde overgive mig dér, giver mig netop styrken til at kunne.

Jeg har i perioder af mit liv levet med skiftende loyalitet, fordi jeg har haft svært ved at vælge en ny mentor, som jeg kan stole på. Derfor har kontakten med en Domina hjulpet mig med at få tingene sat på plads. Hun vil altid være prioritet nr. 1.

Billederne er fra Pixabay.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Please reload

Please Wait