Oversigt

For at få et ideelt samfund, må disse værdier gå foran alt andet. Nej til diskrimination og forfølgelse som følge af:

 • køn
 • religion
 • etnisk oprindelse
 • sexuel orientering og
 • bestemte handicaps

Under 2. Verdenskrig kæmpede den frie verden mod et styre, der i høj grad byggede på forfølgelse og undertrykkelse af bestemte grupper i befolkningen.

Kampen mod diskrimination er evigt aktuel. Det er en kamp, vi må kæmpe i os og imellem os.

Frygten for det fremmede kan kun bekæmpes i dialog med de mennesker, der er anderledes end os.

Jeg er ikke medlem af Radikale Venstre. Men jeg tror på et samfund, der bygger på de socialliberale værdier. Det indebærer

 • et samfund, hvor virksomhederne eksisterer i konkurrence med hinanden på markeder, hvor der er fair spilleregler.
 • at samfundet tager sig af de borgere, der ikke har klaret sig i konkurrencen.
 • at lovgiverne giver virksomhederne gode rammer for deres eksistens.
 • at målet for hjælp til de svageste er midlertidig hjælp, hvor det er muligt.

Radikale Venstre er grundlagt for at give en stemme til dem, der ingen stemme har

Selv arbejder jeg primært med følgende politikområder:

 • Afskaffelse af hjemløshed
 • Bedre vilkår for prostituerede
 • Grundlæggende rettigheder for alle, der befinder sig i Danmark. En styrket indsats mod trafficking
 • En bedre psykiatrisk behandling
 • Fokus på det psykiske arbejdsmiljø
 • Forebyggelse af psykisk sygdom
 • Ligestilling mellem kønene og ligestilling for sexuelle minoriteter
 • Forebyggelse af ny ghettodannelse og modstand mod nedrivning af boliger, der er egnede til beboelse

Forandringen af verden starter med dig selv