En værdig tilbagetrækning skal ikke være et lotterispil

Borgerne skal kende deres ret til en bestemt pension

I Frie Demokrater arbejder vi for det gode liv. Vi arbejder for det gode arbejdsliv. Og vi arbejder for det gode liv for borgere, der trækker sig ud af arbejdsmarkedet.

Det er mange år siden, at jeg blev bekendt med, at pensionens størrelse var afhængig af den betegnelse, som pensionen havde. Og det var kendt, at det kunne virke helt til fældigt, hvilken pension en borger landede på, hvis vedkommende trak sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen.

I Frie Demokrater støtter vi udfasningen af efterlønnen. Det skal selvfølgeligt være muligt at oprette en privat ordning, der gør det muligt med en tidlig tilbagetrækning. Men Staten støtter ikke, at borgere kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før tiden med offentlig støtte, hvis de fortsat er arbejdsdygtige.

Derfor ønsker vi at forenkle pensionssystemet. Vi ønsker én pension for borgere, der er uarbejdsdygtige og må forlade arbejdsmarkedet, før de har nået folkepensionsalderen. Vi ønsker en sikret aldersrente, sådan at alle borgere er sikret en minimumindtjening, når de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Den svarer til den nuværende folkepension. Og så ønsker vi en midlertidig pension, hvis det vurderes, at en borger har nogle problemer, der gør at en midlertidig tilbagetrækning er hensigtsmæssig.

Målet er naturligvis at finde en ydelse, der er rimelig i forhold til borgeren og i forhold til samfundet. Derfor er det også kun den midlertidige pension, der kan have en varieret ydelse. F.eks. skal en kontanthjælpsmodtager med misbrugsproblemer kunne tilkendes en midlertidig pension på op til tre år, som maximalt kan forlænges én gang. Men eftersom at formålet med den midlertidige pension er, at gøre borgeren klar til arbejdsmarkedet igen, vil der ikke være den samme motivation, hvis borgeren midlertidigt skal tilbage på kontanthjælp, efter at have fået en højere pension i tre år.

Ud over pensionen, skal pensionisten stadigt have adgang til forskellige sociale ydelser, f.eks. tilskud til en kørestol, hvis borgeren har brug for det.

Vi skræddersyer ikke en pension til Arne

Skal Arne have mere i pension end andre?

Hvem er Arne? For os kunne Arne godt ligne en socialdemokratisk vælger, der nu skal belønnes for lang og tro tjeneste for partiet. Sådan kan vi ikke opbygge et retfærdigt pensionssystem.

I Frie Demokrater er vi enige i, at det er nytteløst at slæbe borgere, der er nedslidte igennem forskellige arbejdsprøvninger o.lign. før de kan få lov til at trække sig tilbage. I Frie Demokrater er vi åbne for at diskutere, om vi kan lave en ordning, så at nedslidte borgere kan få en tidlig aldersrente op til 5 år før den generelle alder for aldersrente.

Men vi er imod et optjeningssystem. En borger, der har været på arbejdsmarkedet i 30 år, kan godt være mere nedslidt, end én der har været på arbejdsmarkedet i 40 år. Derfor virker det helt forkert, når statsminister Mette Frederiksen siger, at en nedslidt borger ikke skal gå til lægen. Det vil da netop være naturligt at konsultere lægen, hvis man er ved at miste sin arbejdsevne.

Derfor støtter vi, at det skal være muligt at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis man har mistet sin arbejdsevne eller en stor del heraf. Og vi vil også gerne have, at vejen fra uarbejdsdygtighed til pension bliver kortere og lettere end i dag. Men ens arbejdsevne vurderes altid ud fra et lægefagligt skøn.

Et aktivt fritidsliv kan være en stor del af det gode liv