Europas historie forpligter

Skal EU’s Hovedkvarter ligge i Stuttgart i Tyskland?

En af de helt centrale historiske begivenheder i moderne europæisk historie er Berlinmurens fald og genforeningen af Tyskland. Det europæiske fællesskab udviklede sig fra at de vesteuropæiske lande var en eksklusiv klub for velstillede lande til en ny åbning mod øst.

EU var et fællesskab som de mindre velstillede østeuropæiske lande kæmpede for at komme ind i. Og Europas velstand i dag skyldes i høj grad de østeuropæiske landes kamp for at gøre sig kvalificeret til deres EU-medlemskab via økonomiske reformer og forbedringer af menneskerettighederne i de enkelte lande.

EU har været garant for fred og stabilitet i Europa. Og der har ikke været krig i Europa indtil Ruslands annektering af Krim, der er et område i Ukraine, den 18. marts 2014.

EU er visionen om et stort geografisk område, hvor du frit kan bo, handle, studere og arbejde uden andre restriktioner end at du overholder de regler, der er i EU som fællesskab eller i de enkelte lande. Det gælder f.eks. overenskomster for løn og arbejdsforhold.

I Frie Demokrater er vi ikke i tvivl. Vi skal have genskabt visionen om Europa. Og det skal ske via EU.

Vi er Europa

Som danskere er vi også en del af Europa. Vi er europæere sammen med ca. 750 mio. andre europæere i Europa

I den politiske debat i befolkningen lyder det ofte som om, at EU er en fjern ø langt fra Europa. Det er langt fra tilfældet. EU er en demokratisk konstruktion, hvor hver enkelt borger har deres del af indflydelsen på EU’s arbejde. I Frie Demokrater ønsker vi et EU, der er mere grundfæstet i de enkelte befolkninger. Til gengæld skal vi samarbejde på alle de områder, der er hensigtsmæssigt for fællesskabet.

Hvis vi skal bevare de enkelte landes engagement for et fælles Europa, kræver det en dialog mellem borgere og politikere. Danmarks indflydelse i EU afhænger også af det engagement, der lægges i de beslutninger, der tages i EU. En vej til en bedre debat omkring EU kunne være at synliggøre flere af de positive resultater, der er i forhold til samarbejdet i EU.

Sporene efter UK’s udmelding af EU skræmmer

UK’s udmelding af EU har givet store problemer for Irland og Nordirland

Før UK’s udmelding af EU var varetransport mellem England, Skotland og Wales på den ene side og Irland og Nordirland på den anden side ganske enkel. For uanset om en transport foregik direkte til en destination i Nordirland via søvejen eller via Irland, kunne det foregå fuldstændigt problemfrit. Det var en transport inden for EU. Nu er der indført ny bureaukratiske tiltag for at kunne håndtere, at varer, der reelt transporteres mellem to regioner i samme land, føres ind og ud af EU under vejs.

Det er besværligt at blive enige i EU, hvor over halvdelen af de Europæiske lande er medlem. Men hvis vi skal forhandle betingelser for handel og transport med hvert enkelt land i Europa, ender vi i et administrativ kaos, der vi have alvorlige konsekvenser for Danmarks eksport af varer til andre lande i Europa.

Virksomheder, der eksporterer til UK har også mærket det administrative bøvl, der har været i kølvandet på, at UK er trådt ud af samarbejdet i EU. Og selv om det ikke officielt er bekræftet af virksomhederne, er der producenter, der simpelt hen har trukket produktionen til andre lande efter UK’s udmelding. Det gælder f.eks. bilindustrien.

EU har ca. 450 mio. indbyggere. UK har 67 mio. EU er simpelthen adgangen til et frit marked, der er mellem 6 og 7 gange større end UK’s. Danske virksomheder kan stadigt handle med UK; men på helt andre betingelser end da UK var en del af fællesskabet.

Vi skal have nye lande med

Hviderusland (Belarus) er også en del af Europa og EU’s nabo

Skal Hviderusland (Belarus) være en del af EU? Hvis vi taler om en optagelse nu, er svaret naturligvis nej. Hviderusland har ikke et demokrati, som vi kan have tillid til. Samtidigt er der grund til bekymring, når vi taler om borgernes rettigheder. Og klemt mellem EU og Rusland er der også bekymring for landets økonomiske stabilitet.

Men landet er et land centralt i Europa og nabo til EU-landene Polen og Litauen. Derfor ønsker vi i Frie Demokrater et stærkt samarbejde med demokratiske kræfter i Hviderusland, der arbejder på at etablere et egentligt folkestyre i Hviderusland.

Derfor skal Hviderusland en dag være medlem af EU. Det vil være en sikkerhed for Europa mod Øst. Og det vil give Rusland en position, hvor de igen er nødt til at slå ind på en vej, der bygger på fred og samarbejde. Samtidigt skal EU være Hvideruslands garant for stabilitet og velstand. Skal der gå 10 eller 20 år? Vi har tålmodigheden.

Lige nu har Europa også en interesse for at få Ukraine med i EU og NATO. Det vil være en del af Europas værn mod øst. Desværre er en del af historien, at Rusland invaderede halvøen Krim og annekterede området den 18. marts 2014 uden den store bevågenhed fra verdenssamfundet. Først ved Ruslands invasion af Østukraine den 24. februar 2022 gik alvoren op for de vestlige lande, herunder EU.

I Frie Demokrater tilslutter vi os den støtte der er givet Ukraine i krigen mod Rusland. Det er imod folkeretten, at et land angriber et andet lands territorium. Og der er ingen tvivl om, at i krigen i Ukraine er Rusland en aggressor, der skal standses i sine krigshandlinger.

I Frie Demokrater mener vi også, at der er brug for massiv økonomisk støtte til Ukraine efter krigen. Vi mener også, at der bør arbejdes på at gøre Ukraine til en del af EU. Vi er dog imod en hurtig optagelse, hvis det indebærer, at Ukraine skal optages på lempeligere vilkår end andre lande.

Vi må se en økonomisk stabilitet i Ukraine. Vi vil se, at arbejdet med antikorruption bærer frugt. Og vi forventer, at det russiske mindretal i Ukraine fortsat kan leve i Ukraine uden repressalier eller diskrimination.

Der er lande i Ex-Jugoslavien, der i dag vil være lettere at optage i EU end Ukraine. Kun Kroatien har vist, at de hurtigt kunne lægge borgerkrigen bag sig og opbygge et godt og stabilt samfund. Slovenien er senere kommet med. Resten af landene har desværre ikke endnu set fordelene ved et EU-medlemskab, selv om landene på Balkan ville være oplagt som nye EU-medlemmer.

Vi skal have Ukraine med. Men det bliver det lange seje træk, hvor diplomati og politisk samarbejde er vejen til en fremtidig optagelse af Ukraine.

I Europa er der ca. 750 mio. indbyggere. Kun lidt over halvdelen bor i et EU-land. Det vil vi gerne lave om. Og hvert nyt medlemsland er et fremskridt for fred og stabilitet i Europa.

Er Island det næste EU-land?