Et socialliberalt samfund

Tryghed for alle nu og i de kommende generationer

I Frie Demokrater tror vi, at den frie konkurrence er den bedste måde at indrette samfundet, når det gælder produktion og handel med varer og serviceydelser. Samtidigt har vi som samfund et ansvar for, at denne konkurrence foregår på rimelige vilkår for de spillere, der er på markedet.

Derfor er vi imod monopoldannelse og karteller, der kan hæve prisen unaturligt i forhold til markedet. Derfor skal lovgivningen sikre en konkurrence, der er fair for alle, der konkurrerer i et bestemt marked.

Samtidigt er der nogle natur- og miljøbeskyttelseshensyn, der kræver at Staten går ind og regulerer den måde, som virksomhederne agerer på.

I Frie Demokrater ønsker vi en langt lavere virksomhedsbeskatning end i dag. Til gengæld vil virksomhederne skulle tåle højere afgifter i forhold til forurening og ressourceforbrug i forhold til i dag. Derfor vil virksomheder, der tager initiativer på miljøområdet opleve en lavere beskatning end i dag.

I Frie Demokrater er vi for, at virksomheder tjener penge. Derfor er vi også mere optaget af, at virksomheder skal leve op til visse standarder end vi er af at begrænse et overskud i en virksomhed. Samtidigt ønsker vi, at det først og fremmest er penge, der bliver trukket ud af virksomhederne, der bliver beskattet med en høj skattesats.

Samfundets moralske ansvar

Hvis vi vil hjælpe de næste generationer, kræver det også, at vi hjælper udsatte forældre i dag

I et samfund, hvor der er konkurrence, er der også nogle, der falder igennem. Som socialliberal mener vi, at det er samfundets pligt at samle disse mennesker op. Med en tidlig indsats, kan vi samtidigt sørge for, at hjælpen kun er midlertidig. Den hjælp, som vi giver, har primært til formål at støtte borgerens frie initiativ til at komme i arbejde igen.

Efter 2. Verdenskrig betalte de allierede marchall-hjælp til Vesttyskland, mens DDR betalte krigsskat til USSR helt frem til Berlinmurens fald den 9. november 1989. Efter krigen hentede USSR jernbaneskinner i DDR for at genopbygge et rigt samfund. Resultatet satte desværre sine spor. Vesttyskland blev et rigt samfund, mens DDR blev mere og mere udsultet økonomisk og socialt.

At give mennesker i Danmark en anstændig tilværelse er derfor hjælp til selvhjælp. Vi er interesserede i, at mennesker, der i kortere eller længere tid er uden for arbejdsmarkedet, fortsat ses som en væsentlig ressource for samfundet. Derfor er det også vigtigt, at vi giver mennesker på overførselsindkomst en ydelse, der er så høj, at de stadigt kan deltage i samfundslivet.

I Frie Demokrater mener vi, at en grundydelse på 11.944- kr. (2013-niveau) er rimeligt for en person over 25 år, der har været ledig i to år eller mere.

At holde hjulene i gang er altid vejen til velfærd i et samfund