Vi har brug for en prostitutionslov

Skal salg af sex være skjult for offentligheden?

Den 1. juli 1969 frigav Danmark som det første land i verden billedpornografien. I virkeligheden gjorde man noget lovligt, der alligevel var sket i det skjulte, siden det blev muligt at fotografere og filme sexuelle aktiviteter. Alligevel fik lovliggørelsen af porno stor betydning for kvindernes sexuelle frigørelse. Kvinder blev ikke kun set som objekter for mandens sexuelle lyster. Det blev anderkendt, at kvinden havde en selvstændig sexualitet, som hun i lige så høj grad som manden havde lov til at udforske og udleve.

Frigørelsen af billedpornografien var også muligheden for at give de kvinder, som tog sig betaling for sexuelle ydelser, en ny frihed. Hvis det er acceptabelt at se pornofilm og at se i pornoblade, må vi jo også acceptere, at der er nogen, der dyrker sex for åbent tæppe, for at andre kan se det.

Desværre er vi bundet i en moral, der stammer fra det traditionelle syn på mænd og kvinders sexualitet. Derfor er der stadigt i kredse i samfundet en stor accept i forhold til mænd, der køber sex, mens der ses ned på de kvinder, som mændene har købt sex af. Og selv blandt kvinder, rammer foragten som regel den kvinde, der har solgt sex, frem for den mand, som hun måske lever sammen med.

At lave en lov, der forbyder salg af sex, vil derfor gøre kundens position stærkere, end den er i dag. Der foregår i forvejen så meget i samfundet, hvor det forventes, at sex følges op af én eller anden modydelse. Derfor vil det alene gøre, at det vil være umuligt at sætte en grænse, som domstolene vil kunne håndtere. Vi ender i rene skinprocesser, hvor tilfældige mænd og kvinder vil blive straffet for noget, der er mere udbredt end de fleste vil være ved.

Sexarbejde i trygge rammer

Hvem er manden med hatten? Jeg har set kvindens billede i en sexannonce.

Sexarbejde er et udsat arbejde. At stille sin krop til rådighed for en andens persons sexuelle lyst, gør alene sexarbejderen sårbar. Desværre er sexarbejdere også udsatte i forhold til overgreb af sexuel og ikke-sexuel karakter fra kundens side.

Derfor ønsker Frie Demokrater en lov, der definerer sexarbejderens rettigheder og de begrænsninger, som samfundet ønsker at sætte for udøvelsen af sexarbejde som erhverv. Her er det vigtigt at fastslå, at der er enhver myndig persons ret at sælge sex for en kontant ydelse. Så længe det foregår frivilligt og på rimelige kår, skal ingen person eller myndighed sætte andre begrænsninger for aktiviteten end den, der er defineret i en lov om sexarbejde.

Sexarbejde er et frit og lovligt erhverv under nogle særlige vilkår, der kræver en selvstændig lovgivning.

Rammerne i en lovgivning

Sexarbejderes rettigheder skal beskyttes i en særlig lovgivning

En lov skal først og fremmest fastslå, at sexarbejde er et lovligt erhverv. Det er lovligt i Danmark at sælge sex mod en ydelse i form af kontanter eller naturalier. Loven skal også fastslå, at salg af sex skal foregå frivilligt mellem 2 eller flere myndige personer.

I Frie Demokrater ønsker vi, at begrænse sexarbejderens måde at opsøge kunder på. Derfor skal det være ulovligt at antaste personer på gader og i offentlige rum med det formål at sælge sex. Derimod er det lovligt at tilbyde sex fra natklubber og beværtninger mod betaling, hvis det tydeligt fremgår, at der foregår salg af sex fra en beværtning.

Samtidigt ønsker vi at indføre en minimumbetaling for sexuelle ydelser. I Frie Demokrater ønsker vi, at denne betaling starter på 500- kr. for 15 minutter. Der må ikke gives rabatter for sexarbejde under en halv time, og rabatten skal herefter stå i et rimeligt forhold til grundprisen. For thaimassage og fysiurisk massage er minimumsprisen 500- kr. Er sexuelle ydelser en del af ydelsen, følger den del, der vedrører sexarbejdet de generelle priser for sexarbejde; dvs. oveni prisen for massagen.

En forudsætning for at kunne drive sexarbejde som erhverv er, at sexarbejderen er registreret i CVR-registeret eller er ansat i en virksomhed, der er godkendt til sexarbejde. For at beskytte sexarbejderens identitet, skal det dog være muligt at lade sig registrere i CVR-registeret anonymt.

Med denne del af lovgivningen afskaffer vi gadeprostitution. Vi kan ikke tillade at udstille kvinder på gaden, der dyrker sex i usle kælderlokaler til en helt utilstedelig betaling.

Arbejder sexarbejderen med traditionelt sex fra eget lokale eller som escort, stiller myndighederne ingen andre krav end at sexarbejderen er registreret i CVR og betaler skat af sin ydelse.

Sexarbejdere, der driver forretning på denne måde er desværre også de mest udsatte kvinder i branchen. Derfor ønsker vi i Frie Demokrater at gøre bordeldrift lovligt på en måde, så at sexarbejderen kan være ansat. Rammerne skal naturligvis svare til rammerne for en ansættelse uden for sexbranchen. Derfor er vi nødt til at se på, om der skal være nogle begrænsninger, så det er muligt at afskaffe den nuværende rufferilov.

Et bordel er en sikker og tryg måde at sælge sex på. Sexarbejderen er ikke alene og derfor mindre udsat end hvis sexarbejdet bliver udført fra eget hjem eller i kundens hjem. Et bordel skal være godkendt af myndighederene.

Særlige regler for BDSM

BDSM er en lovlig sexuel ydelse på linje med traditionelt penetrerende sex (“vanilla”)

BDSM udført på den rigtige måde er både en sikker og tryg form for sexuel aktivitet. Derfor er den også omfattet af en lov om sexarbejde. Udført på den forkerte måde, kan BDSM dog være en farlig leg. Derfor ønsker vi i Frie Demokrater særlige regler for salg af sessioner i BDSM.

Først og fremmest ønsker vi, at alle lokationer, hvor der sælges ydelser i BDSM skal være godkendt af myndighederne, uanset om en kvinde tilbyder ydelsen alene, eller at der er flere kvinder, der benytter lokaliteten. Vi vil gerne have en samtale med branchen om, hvilket sexlegetøj der kan undtages fra denne del af loven.

Godkendelsen skal ud over selve lokalet omfatte de redskaber, der forefindes og skal benyttes i sessionerne. Herefter kan BDSM frit foregå i lokalet med de redskaber, der forefindes ved godkendelsen. Ejeren kan godt supplere redskaber og inventar efter godkendelsen. Men her ønsker vi, at der skelnes mellem almindeligt inventar og redskaber og inventar og redskaber, der kræver en særlig godkendelse.

Det gør vi ud fra betragtningen om, at der er redskaber, der kan udgøre en speciel risiko for kunde og sexarbejder. De skal godkendes. I Frie Demokrater vil vi gerne i dialog med branchen om, hvor det er hensigtsmæssigt at sætte grænsen for inventar og redskaber, der kan købes uden myndighedernes indblanding.

Samtidigt kræver Frie Demokrater, at visse aktiviteter i BDSM kræver en skriftlig tilladelse fra kunden. Alle andre aktiviteter kan ske efter mundtlig aftale. Branchen skal have indflydelse på, hvilke aktiviteter der kræver skriftlig tilladelse fra kunden.

Et opgør med hykleriet

Rammer vor tids paparazzier de rigtige ofre?

Ved at forbyde sexannoncer viste en avis i Danmark “at Ekstra Bladet tier, hvor andre tør”. En virksomhed som Danske Bank har hjulpet virksomheder til omfattende hvidvask af penge. Der er selvfølgeligt en retslig sanktion i forhold til Danske Bank. Men der er ingen tvivl om, at Danske Bank har støttet kriminalitet.

Dér, hvor hykleriet bliver helt åbenlyst, er at en sexarbejder, der har en ren straffeattest og udøver et lovligt erhverv nu er udelukket fra at annoncere i Ekstra Bladet, mens Ekstra Bladet øjensynligt ikke har nogle betænkeligheder ved at indrykke store annoncer for Danske Bank.

Ekstra Bladet vil gerne gå for at være de svages stemme i samfundet og en avis, der tager fat i kraven på mennesker i vores samfund, der ikke overholder regler og retningslinjer. Udelukkelsen af sexannoncerne viser desværre noget andet. Danske Banks penge er mere værd for Ekstra Bladet end sexarbejdernes.

I Frie Demokrater anerkender vi det arbejde, der bliver gjort fra frivillige organisationers side for at hjælpe kvinder ud af prostitution, der selv ønsker det. Og vil vil også gerne fortsat kunne give offentlig støtte til dette arbejde.

I Frie Demokrater er det imidlertidigt vigtigt, at de organisationer, der hjælper kvinder i ufrivillig prostitution, anerkender de kvinder, der frivilligt er i branchen og ønsker at være der. Det betyder, at offentlig støtte er afhængig af, at den organisation, der modtager støtte, anerkender sexarbejde som et erhverv.

Ingen skal ufrivilligt være i prostitution. Samtidigt skal det understreges, at det er 100% legalt frivilligt at være der. Derfor er der brug for en prostitutionslov.

En sexarbejder med sin kunde? Et kærestepar?